Nonequivalent cascaded convolutional codes obtained from equivalent constituent convolutional encoders

Stefan Höst, Rolf Johannesson, Viktor V Zyablov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Cascaded convolutional codes with conventional convolutional codes as constituent codes are powerful and attractive to use in communication systems where very low error probabilities are needed. This paper clearly demonstrates the dramatic effect the replacement of the inner convolutional encoder by an equivalent one could have on the cascaded convolutional code
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)291-299
TidskriftProblems of Information Transmission
Volym34
Nummer4
StatusPublished - 1998

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Nonequivalent cascaded convolutional codes obtained from equivalent constituent convolutional encoders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här