Nonlinear electric response of polyampholytes

MO Khan, Torbjörn Åkesson, CE Woodward, Bo Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nonlinear electric response of polyampholytes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi