Nonlinear optical techniques for ultrafast laser diagnostics: Development of femtosecond LIF, LIGS, CARS and backward lasing

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

147 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nonlinear optical techniques for ultrafast laser diagnostics: Development of femtosecond LIF, LIGS, CARS and backward lasing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi