Nonlinear optical techniques for ultrafast laser diagnostics: Development of femtosecond LIF, LIGS, CARS and backward lasing

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

147 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat