Nonlinear optics from off-energy closed orbits

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nonlinear optics from off-energy closed orbits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi