Nonlinear Phenomena in Contemporary Musical Composition and Performance

Michael Edgerton, Jürgen Neubauer, Hanspeter Herzel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Sökresultat