Nonlinear Phenomena in Contemporary Musical Composition and Performance

Michael Edgerton, Jürgen Neubauer, Hanspeter Herzel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nonlinear Phenomena in Contemporary Musical Composition and Performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Chemistry

Engineering

Physics