Nonlinear Transient Phenomena in Porous Media with Special Regard to Concrete and Durability

Björn Johannesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat