Nonperturbative transverse-momentum-dependent effects in dihadron and direct photon-hadron angular correlations in p+p collisions at s =200 GeV

C. Aidala, Anders Oskarsson, David Silvermyr, L. Zou, PHENIX Collaboration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nonperturbative transverse-momentum-dependent effects in dihadron and direct photon-hadron angular correlations in p+p collisions at s =200 GeV”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi