Nontypeable haemophilus influenzae P5 binds human C4b-binding protein, promoting serum resistance

Oskar Thofte, Serena Bettoni, Yu Ching Su, John Thegerström, Sandra Jonsson, Emma Mattsson, Linda Sandblad, Sara Martı, Junkal Garmendia, Anna M. Blom, Kristian Riesbeck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat