Norm-critical innovation as a way forward for responsible innovation? Evidence from a Swedish innovation policy program

Lea Fuenfschilling, Linda Paxling, Eugenia Perez Vico

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Norm-critical innovation as a way forward for responsible innovation? Evidence from a Swedish innovation policy program”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi