Normal pinch strength.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The normal pinch strength was determined with the Mannerfelt-Ulrich intrinsic meter in 90 men and women aged 21-65 years. The pinch strength decreased with increasing age. The ratio dominant/nondominant hand was 1.12, 0.13 (mean, SD) for both men and women. The ratio would be useful in evaluating pinch strength under pathologic conditions.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)66-68
TidskriftActa Orthopaedica Scandinavica
Volym60
Utgåva1
StatusPublished - 1989

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Normal pinch strength.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här