Normal science and the hidden lemmas of mathematical epidemiology

Hernán G. Solari, Mario Natiello

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Normal science and the hidden lemmas of mathematical epidemiology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora