Normative Encounters between the ‘Global’ and the ‘Local’: Women, Peace and Security in Mali and Rwanda

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

409 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Normative Encounters between the ‘Global’ and the ‘Local’: Women, Peace and Security in Mali and Rwanda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap