Normative systems and their revision: an algebraic approach

Lars Lindahl, Jan Odelstad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Normative systems and their revision: an algebraic approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.