Normbildningsprocess genom brukarsamverkan

Staffan Friberg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen visar två olika vägar för att skapa brukarinflytande, den kollektiv- och den individinriktade vägen. Den kollektiva inriktningen innebär att medborgarna endast kan utöva inflytande via folkvalda företrädare, medan den individinriktade vägen ger möjlighet att samverka direkt med politiker och tjänstemän i den kommunala organisationen. Två olika teorier har använts i detta arbete: Talcott Parsons teori om samhället som socialt system och Håkan Hydéns normteori. Parsons teori används för att peka ut var i det sociala systemet mötet mellan aktörerna äger rum medan Hydéns teori ger struktur åt avhandlingen och fungerar som ett verktyg vid analysen av den normbildning som sker.

Sammanfattningen av denna avhandling är att den representativa demokratin inte har ersatts av olika former av brukarsamverkan. De två inriktningarna och formerna samverkar med varandra på ett sätt som gör det möjligt att för brukare att göra sin röst hörd mellan valen och för politiker och tjänstemän att på ett direkt sätt säkra kvaliteten på den kommunala servicen. Paradigmförändringen från kollektiv- till individinriktning är därför inte en fråga om representativ demokrati eller demokrati genom brukarsamverkan, utan om representativ demokrati och brukarsamverkan. På så sätt kommer brukarråd och andra grupper där aktörerna samverkar att fungera som konvergeringspunkter som gör det möjligt för aktörernas olika normmiljöer att intervenera.
Bidragets översatta titel Norm Building Process through Consumer Collaboration
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Sociologi
Handledare
  • Åström, Karsten, handledare
Tilldelningsdatum2006 dec. 6
Förlag
ISBN (tryckt)91-7267-221-8
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2006-12-06
Time: 13:15
Place: Stadshallen i Lund
External reviewer(s)
Name: Klette, Hans
Title: Professor
Affiliation: Juridiska fakulteten, Lunds universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fria nyckelord

  • Sociologi
  • normbildning
  • brukarsamverkan
  • Demografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Normbildningsprocess genom brukarsamverkan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här