Normforskning som abduktion

Matthias Baier, Måns Svensson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

För rättssociologin utgör normer det centrala begreppet och normer är rättssociologins främsta studieobjekt – i samhället och i rätten. Om man utgår från att normer (sociala och rättsliga) har en växlande (eller dubbel) ontologi och att vi till och med kan säga att normers väsen är att överbrygga varat och börat, ställs vi inför utmaningar rent kunskapsteoretiskt. Vilken vetenskaplig metod förmår att omfatta såväl varat som börat? Vi menar att hos Charles S. Peirce har fört fram viktiga argument. Peirce frågade sig om all forskning måste organiseras på ett strikt induktivt eller deduktivt sätt. Han argumenterade för ett tredje sätt att betrakta vetenskapen – nämligen ur ett abduktivt perspektiv. Den här artikeln argumenterar för att den rättssociologiska normforskningen skall beakta Peirce argument och anamma en abduktiv forskningsstrategi.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationNormvetenskapliga reflektioner
RedaktörerAnnika Rejmer
FörlagSociology of Law, Lund University
Sidor71-91
VolymResearch Report, Sociology of Law 2004:5
ISBN (tryckt)99-2852794-6
StatusPublished - 2004

Publikationsserier

Namn
VolymResearch Report, Sociology of Law 2004:5

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här