Normstödjande strukturer: Miljötematiken börjar slå rot i skolan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1073 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I december 1990 antog riksdagen i Sverige ett miljötillägg i skollagens s k portalparagraf: "Var och en som verkar inom skolan skall främja? respekt för vår gemensamma miljö." Alltså: Alla som verkar i skolan ska nu ta sig an den nya miljötematiken i samhället. Strax därefter tillsatte regeringen en ny läroplanskommitté med ett tydligt miljöuppdrag.

I juni 1992, vid FN:s stora världsmiljömöte UNCED i Rio de Janeiro, antogs handlingsprogrammet Agenda 21 om en hållbar utveckling. Utbildning utgör ett väsentligt inslag i Agenda 21.

På lokal nivå i Sverige har efterhand ett allt starkare miljöengagemang vuxit fram.

Vad sker när dessa tre påverkansströmmar möts i skolan? Avhandlingen behandlar mötet mellan dessa påverkansprocesser och analyserar skeendet framför allt utifrån konkreta fallstudier av ?avancerad praktik? mellan 1993-99. Vilken roll kan eldsjälar och normstödjande strukturer spela i sammanhanget?
Bidragets översatta titel Norm Supporting Structures: The Environmental Theme Begins to take Root in Schools
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Rättssociologiska institutionen
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1999 maj 21
Förlag
ISBN (tryckt)91-89078-78-0
StatusPublished - 1999

Bibliografisk information

Defence details
Date: 1999-05-21
Time: 10:15
Place: Carolinasalen, Kungshuset, 14.15
External reviewer(s)
Name: Petersen, Hanne
Title: Professor
Affiliation: Grönlands Universitet, Nuuk
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • Sociologi
  • rättssociologiska enheten

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Normstödjande strukturer: Miljötematiken börjar slå rot i skolan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här