Note: Soft X-ray transmission polarizer based on ferromagnetic thin films

L. Müller, G. Hartmann, S. Schleitzer, M. H. Berntsen, M. Walther, R. Rysov, W. Roseker, F. Scholz, J. Seltmann, L. Glaser, J. Viefhaus, K. Mertens, K. Bagschik, R. Frömter, A. De Fanis, I. Shevchuk, K. Medjanik, G. Öhrwall, H. P. Oepen, M. MartinsM. Meyer, G. Grübel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Note: Soft X-ray transmission polarizer based on ferromagnetic thin films”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap