Novel binding specificities engineered into the scaffold of a carbohydrate binding module

Lavinia Cicortas Gunnarsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Novel binding specificities engineered into the scaffold of a carbohydrate binding module”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar