Novel binding specificities engineered into the scaffold of a carbohydrate binding module

Lavinia Cicortas Gunnarsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat