Novel in Situ Techniques for Studies of Model Catalysts

Edvin Lundgren, Chu Zhang, Lindsay R. Merte, Mikhail Shipilin, Sara Blomberg, Uta Hejral, Jianfeng Zhou, Johan Zetterberg, Johan Gustafson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat