Novel method for the synthesis of molecularly imprinted polymer bead libraries

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A novel method for the synthesis of spherical molecularly imprinted polymer (MIP) beads by suspension polymerization in mineral oil is described. The usefulness of the method was demonstrated by the synthesis of a propranolol imprinted MIP library. The composition of the library was generated by statistical experimental design. Multivariate data analysis correlated the screening data, obtained by a radioligand binding assay, to the composition of the MIPs.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)315-320
TidskriftMacromolecular Rapid Communications
Volym25
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Novel method for the synthesis of molecularly imprinted polymer bead libraries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här