Novel thermostable GH5_34 arabinoxylanase with an atypical CBM6, displays activity on oat fibre xylan for prebiotic production

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat