Novel xylan-binding properties of an engineered family 4 carbohydrate-binding module

Lavinia Cicortas Gunnarsson, Cedric Montanier, Richard B. Tunnicliffe, Mike R. Williamson, Harry J. Gilbert, Eva Nordberg Karlsson, Mats Ohlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Novel xylan-binding properties of an engineered family 4 carbohydrate-binding module”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar