Nuclear expression of STAT6 distinguishes solitary fibrous tumor from histologic mimics

Leona A. Doyle, Marina Vivero, Christopher D. M. Fletcher, Fredrik Mertens, Jason L. Hornick

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nuclear expression of STAT6 distinguishes solitary fibrous tumor from histologic mimics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap