Nuclear Intonation in Swedish : Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German

Gilbert Ambrazaitis

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

336 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nuclear Intonation in Swedish : Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora