Nuclear localization of {gamma}-tubulin affects E2F transcriptional activity and S-phase progression.

Greta Eklund, Reihaneh Zarrizi, Kristoffer von Stedingk, Kristina Jönsson, Maria Alvarado-Kristensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

42 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nuclear localization of {gamma}-tubulin affects E2F transcriptional activity and S-phase progression.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar