Nuclear medicine technologists are able to accurately determine when a myocardial perfusion rest study is necessary.

Elin Trägårdh, Liselott Nilsson Johansson, Camilla Olofsson, Sven Valind, Lars Edenbrandt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

173 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nuclear medicine technologists are able to accurately determine when a myocardial perfusion rest study is necessary.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap