Nuclear modification and elliptic flow measurements for phi mesons at root s(NN) = 200 GeV.

D. Pal, Hans-Åke Gustafsson, Eva Haslum, Anders Oskarsson, Ingvar Otterlund, Sarah Rosendahl, Evert Stenlund, Henrik Tydesjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)489
TidskriftNuclear Physics A
Volym774
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här