Nuclear Structure Studies near 208Pb and γ-ray Imaging Techniques

Natasa Lalovic

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

691 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

AGATA är en speciell positionskänslig detektor för gammastrålning. Genom att
använda en sådan detektor är det möjligt att rekonstruera den väg som gam-
mastrålningen tar genom detektorn. Det garanterar en mycket högre känslighet
för detektion av gamma strålning än vad var möjlig för tidigare typer av de-
tektorer. Detta betyder att vi kan få tillgång till mycket mer information om
atomkärnan än vad vi kunde tidigare. Men det är inte bara ’kunskap för kun-
skapens egen skull’ (analog med l’art pour l’art) som vi är efter. Detektorer
som använder denna teknik är av stor betydelse inom tillämpad kärnfysik och
andra olika områden som använder gammastrålning. Några av dessa är biofysik,
kärnmedicin och säkerhetskontroller.
I detta arbete förklarar jag vilka ingredienser som behövs för att förstå data som
samlats in med en komplex detektor som AGATA. Detta arbete avser den unika
kombination av AGATA och flera andra detektorer, som användes när AGATA
var belägen vid det tyska laboratoriet GSI i Darmstadt. AGATA är en av två
detektorer av det slaget, och GSI är än så länge den enda platsen i världen där
man kan producera de partiklar vid de energier som behövs för experimentet
som beskrivs i detta arbete. Jag har genom mitt doktorsarbete gradvis kommit
fram till den punkt där de data vi samlade in och analyserade är viktiga för de
teoretiska modeller som försöker förklara komplexiteten hos atomkärnan.
Självklart hoppas jag att detta bidrag skulle kunna hjälpa till att svara på
mycket viktiga frågor inom grundläggande kärnfysik. Men ’vad tjänar jag och
alla andra på det...’ frågar du kanske. Jag hoppas att jag med denna avhand-
ling kan övertyga dig om att de metoder och algoritmer som säkerställer AGA-
TA möjlighet att spåra gammastrålning faktiskt är relevanta för de tillämpade
områden som jag listade ovan. Det är därför som det här arbetet också tar
upp möjligheten att observera objekt som är dolda för våra ögon, genom att
använda gammastrålning och gammadetektorer Dessutom föreslår jag en enkel
apparat som kan fungera som en laboratorieprototyp för att testa vad vi hittills
har hittat.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Naturvetenskapliga fakulteten
Handledare
 • Rudolph, Dirk, handledare
 • Golubev, Pavel, handledare
Tilldelningsdatum2017 juni 21
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7753-287-3
ISBN (elektroniskt)978-91-7753-288-0
StatusPublished - 2017 maj

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-06-21
Time: 13:15
Place: Rydberg lecture hall, Department of Physics, Sölvegatan 14A, Lund
External reviewer
Name: Clark, Roderick M.
Title: Dr.
Affiliation: Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturvetenskap
 • Subatomär fysik

Fria nyckelord

 • nuclear structure
 • gamma-Ray spectroscopy
 • AGATA
 • isomeric decays
 • relativistic projectile fragmentation
 • Pb isotopes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Nuclear Structure Studies near 208Pb and γ-ray Imaging Techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • Role of the Δ Resonance in the Population of a Four-Nucleon State in the 56Fe → 54Fe Reaction at Relativistic Energies

  Podolyák, Z., Shand, C. M., Lalovic, N., Gerl, J., Rudolph, D., Alexander, T., Boutachkov, P., Cortés, M. L., Górska, M., Kojouharov, I., Kurz, N., Louchart, C., Merchán, E., Michelagnoli, C., Pérez-Vidal, R. M., Pietri, S., Ralet, D., Reese, M., Schaffner, H., Stahl, C., & 45 andraWeick, H., Ameil, F., De Angelis, G., Arici, T., Carroll, R., Dombrádi, Z., Gadea, A., Golubev, P., Lettmann, M., Lizarazo, C., Mahboub, D., Pai, H., Patel, Z., Pietralla, N., Regan, P. H., Sarmiento, L. G., Wieland, O., Wilson, E., Birkenbach, B., Bruyneel, B., Burrows, I., Charles, L., Clément, E., Crespi, F. C. L., Cullen, D. M., Désesquelles, P., Eberth, J., González, V., Habermann, T., Harkness-Brennan, L., Hess, H., Judson, D. S., Jungclaus, A., Korten, W., Labiche, M., Maj, A., Mengoni, D., Napoli, D. R., Pullia, A., Quintana, B., Rainovski, G., Reiter, P., Salsac, M. D., Sanchis, E. & Valiente Dóbon, J. J., 2016 nov. 23, I: Physical Review Letters. 117, 22, 5 s., 222302.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
  Fil
  223 Nedladdningar (Pure)
 • Performance of the AGATA Gamma-ray Spectrometer in the PreSPEC Set-up at GSI

  Lalovic, N., Louchart, C., Michelagnoli, C., Perez-Vidal, R. M., Ralet, D., Gerl, J., Rudolph, D., Arici, T., Bazzacco, D., Clement, E., Gadea, A., Kojouharov, I., Korichi, A., Labiche, M., Ljungvall, J., Lopez-Martens, A., Nyberg, J., Pietralla, N., Pietri, S., Stezowski, O., & 2 andraCollaboration, T. AGATA. & Collaboration, T. PPEC., 2016, I: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 806, s. 258-266 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Fil
  279 Nedladdningar (Pure)
 • Analysis of the Response of AGATA Detectors at GSI

  Lalovic, N., Perez-Vidal, R. M., Louchart, C., Michelagnoli, C., Ralet, D., Arici, T., Bazzacco, D., Clement, E., Gadea, A., Gerl, J., Kojouharov, I., Korichi, A., Labiche, M., Ljungvall, J., Lopez-Martens, A., Nyberg, J., Pietralla, N., Pietri, S., Rudolph, D., Stezowski, O., & 1 andraCollaboration, T. AGATA., 2015, EPJ Web of Conferences. Schwengner, R. & Zuber, K. (red.). EDP Sciences, Vol. 93. s. 07007 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

  Öppen tillgång

Citera det här