Nuclear Structure Studies near 208Pb and γ-ray Imaging Techniques

Natasa Lalovic

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

658 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nuclear Structure Studies near 208Pb and γ-ray Imaging Techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap