Number-ratio fluctuations in high-energy particle production

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Number-ratio fluctuations in high-energy particle production”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi