Numerical and experimental aspect of coherent lensless imaging

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

125 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Numerical and experimental aspect of coherent lensless imaging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap