Numerical and experimental aspect of coherent lensless imaging

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

125 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat