Numerical Modeling of Turbulent Combustion and Flame Spread

Zhenghua Yan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1139 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Numerical Modeling of Turbulent Combustion and Flame Spread”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap