Numerical Simulation of Combustion and Gasification of Biomass Particles

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Numerical Simulation of Combustion and Gasification of Biomass Particles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap