Nurse anesthetists’ experiences using smart glasses to monitor patients’ vital signs during anesthesia care: A qualitative study

Charlotte Romare, Per Enlöf, Peter Anderberg, Pether Jildenstål, Johan Sanmartin Berglund, Lisa Skär

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nurse anesthetists’ experiences using smart glasses to monitor patients’ vital signs during anesthesia care: A qualitative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap