Nurses' views and experiences of caring for malnourished patients in surgical settings in Saudi Arabia - a qualitative study.

Atika Khalaf, Albert Westergren, Orjan Ekblom, Hazzaa M Al-Hazzaa, Vanja Berggren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
124 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nurses' views and experiences of caring for malnourished patients in surgical settings in Saudi Arabia - a qualitative study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap