[Nursing. Too little time for patient information causes distrust]

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkdanska
Sidor (från-till)8-11
TidskriftSygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker
Volym86
Nummer42
StatusPublished - 1986

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Citera det här