Nutritional status among patients with hip fracture in relation to pressure ulcers.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

49 Citeringar (SciVal)
145 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nutritional status among patients with hip fracture in relation to pressure ulcers.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap