Ny tillgänglighet – kunskapssammanställning samt alternativt arbetssätt och tankemodell

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Tillgänglighet har blivit ett centralt begrepp i transportpolitiken. Begreppet har dock kommit att bli alltmer mångfacetterat och det förekommer en rad olika definitioner. Tillgänglighet anses bestå av tre olika delkomponenter: transportsystemet, markanvändningssystemet samt individen, där interaktionen mellan dessa tre delar anses väsentlig. Tillgång till informations- och kommunikationsteknik (IKT) anses nu vara betydande för tillgänglighet till vardagliga aktiviteter. Tillgång till IKT, tillsammans med transportsystemet och markanvändning, kan ses både som möjliggörare av ekonomiska och sociala aktiviteter, men kräver också resurser och kan även i sin tur skapa negativa effekter. Just nu har många kommuner, främst mindre kommuner med vikande befolkningsunderlag, en mycket svår ekonomisk situation. Samtidigt behöver de satsa/investera i digitala lösningar för att kunna ta hem vinsterna dessa kan generera i form av exempelvis lägre kostnader och mindre transportarbete längre fram. Man vill också påtala att det är inte bara den fysiska fiberkabeln som är viktig. För vissa kommuner är det viktigt att aktivt arbeta för att hitta företag och tjänster så att bredbanden fylls. Traditionell trafikplanering med effektsamband för tex transportefterfrågan och restidsförändring har en mycket lång tradition. Forskning kring digital tillgänglighet och dess effekter är fortfarande ny och under utveckling/uppbyggnad. Samtidigt påverkas effekterna av digital tillgänglighet som kan identifieras just nu, av utformningen av nuvarande transportsystem med god framkomlighet för bil. Vad effekterna på transportefterfrågan skulle bli av förbättrad digital tillgänglighet vid en annan prioritering mellan färdmedels framkomlighet vet vi inte idag. Framtida effekter med en annan infrastruktur och en annan användning av bilen kan resultera i en förändring i mobilitet till följd av digital tillgänglighet som vi har svårt att förutspå idag.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagLund University
Antal sidor22
StatusPublished - 2023

Publikationsserier

NamnTVTT
Nr.1068

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Transportteknik och logistik
  • Mänsklig interaktion med IKT

Citera det här