Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning (ämnesspecifik text: musik)

Johanna Karlsson, Maria Becker Gruvstedt

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtPopulärvetenskap

Sammanfattning

Att vara tydlig och konkret är viktiga aspekter i arbetet med formativ bedömning. Läraren behöver kommunicera en tydlig målbild och ge konkret respons inte bara efter utan också under arbetets gång för att både utmana och hjälpa eleverna vidare. Vid kamratrespons behöver läraren förbereda den språkliga inramningen av responsen, till exempel med hjälp av frågor, för att på så vis styra responsens fokus och därmed leda in den på ett spår som främjar lärande.
Originalspråksvenska
UtgivningsformatText
FörlagSkolverket
Antal sidor7
UtgivningsortLärportalen
StatusPublished - 2018 juni 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Fria nyckelord

  • nyanlända elever
  • musik
  • språkinlärning
  • språkutveckling

Citera det här