Nyodling i Sverige under 2000-talet. Förekomst och orsaker - en preliminär analys.

Lovisa Solbär

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

379 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Rapporten beskriver förekomst och orsaker av nyodling i Sverige under 2000-talet utifrån ett antal gårdsfall där enskilda skiften nyodlats och två års statistik över skogsavverkning med ändamålet att föra över skogsmark till jordbruksmark. Statistiken diskuteras på nationell, läns- och kommunnivåer och jämförelser görs av nyodlingsarealen med befintliga arealer jordbruks- och skogsmark liksom av antalet nyodlingsärenden och antalet jordbruksföretag. Nyodlingen och motiven bakom nyodling på de studerade gårdarna diskuteras. Nyodling till betes- eller åkerbruk förekommer enligt resultaten i hela landet med undantag för storstadsområden och omfattade under undersökningsperioden 5150 ha varav den övervägande arealen åsyftade bete. Nyodlingen har på de studerade gårdarna socio-ekonomiska och rumsliga orsaker som tillsammans får en skogsröjning för jordbruksändamål framstå som rationell och lönsam i ett sammanhang där man sedan tidigare bedriver jordbruk.
Originalspråksvenska
FörlagInstitutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Antal sidor64
Volym172
ISBN (tryckt)978-91-949006-2-1
StatusPublished - 2011

Publikationsserier

NamnRapporter och notiser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet
Volym172

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Citera det här