Nytt anmärkningsvärt fynd av ungersk gransköldlus Physokermes inopinatus Danzig & Kozar i Skåne (Hem. Coccoidea)

Carl-Axel Gertsson, Inis Winde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)48-51
TidskriftFazett
Volym27
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Zoologi

Citera det här