Fetma är farligt - men vad händer vid viktnedgång?

Peter Nilsson, Göran Berglund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets titel på inmatningsspråkObesity is dangerous--but what effects does weight loss have?
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)3178-81
TidskriftLäkartidningen
Volym99
Utgåva32-33
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin

Citera det här