Objects in Time : Studies of Persistence in B-time

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

839 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Objects in Time : Studies of Persistence in B-time”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora