Observational Studies of the Chemical Evolution in the Galactic Thin and Thick Disks

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

    383 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Observational Studies of the Chemical Evolution in the Galactic Thin and Thick Disks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Physics