Observing the emergence of a quantum phase transition shell by shell

Luca Bayha, Marvin Holten, Ralf Klemt, Keerthan Subramanian, Johannes Bjerlin, Stephanie M. Reimann, Georg M. Bruun, Philipp M. Preiss, Selim Jochim

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Observing the emergence of a quantum phase transition shell by shell”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap