Observing the Sunni-Shiʿa Divide in Fieldwork: The When and Where of Muslim Identities

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Observing the Sunni-Shiʿa Divide in Fieldwork: The When and Where of Muslim Identities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap